Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Programy

  Programy

  ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

   

  1. Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej

   

  Wybrany do realizacji program „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.  Celem głównym edukacji przedszkolnej wg autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Autorki skoncentrowały treści programowe wokół form aktywności dziecka i przyporządkowały im cele szczegółowe w zakresie:

  • aktywności społecznej
  • aktywności językowej
  • aktywności poznawczej
  • aktywności artystycznej
  • aktywności ruchowej i zdrowotnej

  Jak podkreślają autorki należy pozwalać dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym tempem, potrzebami, rodzajem inteligencji oraz wyzwalaniem postawy twórczej. Pozwala ona na spostrzeganie, interpretowanie i przekształcanie otaczającej rzeczywistości. Dla harmonijnego rozwoju jednostki ważne jest, aby przedszkole zapewniło równoważne pełnienie funkcji kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej w planowaniu i organizacji dnia przedszkolnego. Treści edukacyjne zawierają zakresy tematyczne oraz szczegółowe umiejętności przewidziane dla trzech poziomów: dzieci młodszych (3-4 letnich), dzieci starszych (5- 6 letnich) oraz dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju. Każda z form aktywności ma też sprecyzowane oczekiwane efekty w jej zakresie, które umożliwią dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej i sukcesu w realizacji obowiązku szkolnego.

   

  2. Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu. Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3–6 lat. Autor Ewa Wodzicka-Dondziłło

   

  Zakres materiału realizowany podczas zajęć przygotowujących do posługiwania się językiem obcym nowożytnym odzwierciedla zainteresowania dzieci, znajome im zjawiska, odnosi się do ich bezpośredniego otoczenia, rodziny, przyjaciół, zabawek, codziennych czynności, zabaw oraz znanych im bajkowych postaci. Oprócz sfery językowej zajęcia w zrównoważony sposób rozwijają u dzieci różne sfery – motoryczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną.
  Treści piosenek, historyjek, rymowanek i krótkich utworów do zabaw rytmiczno-słownych zostały tak opracowane, by w jak największym stopniu zachęcać dzieci do aktywnego ich powtarzania (są krótkie, rymują się, są rytmiczne). Jednocześnie uczą naturalnych fraz i wyrażeń, a poprzez częste powtórki – zróżnicowane pod względem formy – pozwalają na ich utrwalanie.

   

  3.Religia – Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego Autorki: s. Maria Opiela, s. Małgorzata Kaput, s. Edyta Piekarz, s. Agnieszka Kornobis, s. Zofia Zymróz, s. Stanisława Chudzik

  Data dodania: 2022-04-19 09:01:29
  Data edycji: 2022-04-19 09:01:47
  Ilość wyświetleń: 263

  "Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

  Helen Parkhurst
  Godło
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook
  Biuletynu Informacji Publicznej