Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Rekrutacja

  Rekrutacja

  Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

   

  Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 12 im. J. Ch. Andersena w Stalowej Woli  informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2023/2024, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 do naszego przedszkola, chcący aby ich pociecha została przyjęta na nowy rok szkolny, powinni złożyć do dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

   

  Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

  Informujemy rodziców, że przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie trwało w terminie od 27.02.2023r. do 03.03.2023r.

  Bardzo prosimy o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponieważ po rekrutacji zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2023/2024, w którym godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną dostosowane do Państwa potrzeb.

  Dzieci 6 letnie nie ponoszą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

   

  Deklarację o kontynuacji  będzie można pobrać ze strony

  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

  lub ze strony internetowej przedszkola w zakładce: Dla rodziców- Do pobrania-  1.Deklaracja... 
  lub otrzymać  w przedszkolu.

  Trzeba ją wypełnić, podpisać a następnie, dostarczyć dokument w zamkniętej kopercie  z adnotacją  „Deklaracja o kontynuacji” do dyrektora przedszkola podczas przyprowadzania dzieci. 

   

   

  Rekrutacja  w roku szkolnym 2023/2024

   

  Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 przebiegać będzie w formie elektronicznej w terminie :  od 06.03.2023 od godz. 800  do 20.03.2023 do godz. 1500      

  Dla rodziców zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny

  2023/2024 podajemy adres strony z informacjami dotyczącymi naboru:

  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

   

  Celem zapisu dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny należy wejść na stronę:

  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola/News

  (kliknięcie na link powyżej przenosi na stronę rekrutacji – strona zostanie aktywowana w dniu 6 marca 2023 r.)

  Należy się zalogować w systemie, wypełnić wniosek, wydrukować i podpisać (wymagany podpis obojga rodziców) .

  Następnie w zamkniętej kopercie  z adnotacją „Wniosek do przedszkola” przekazać dokument do komisji rekrutacyjnej do budynku Przedszkola Integracyjnego nr 12 na  ulicy Okulickiego 20, w godz. od 700 do 1500 w dni robocze zgodnie z terminarzem rekrutacji. 

  W sprawach rekrutacji można się kontaktować w godz. pracy przedszkola pod numerami telefonów: 602 767 631 – członek komisji rekrutacyjnej psycholog lub 696 580 464 – członek  komisji rekrutacyjnej pedagog.

  1. 
  Zarządzenie Nr 29/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
  Pobierz
  pdf - 0.19MB
  2. 
  Zarządzenie Nr 30/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny2023/24
  Pobierz
  pdf - 0.22MB
  3. 
  UCHWAŁA NR LXVIII/603/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
  Pobierz
  pdf - 0.26MB
  4. 
  UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów
  Pobierz
  pdf - 0.26MB
  Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
  Data edycji: 2023-03-01 20:26:08
  Ilość wyświetleń: 3882

  "Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

  Helen Parkhurst
  Godło
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook
  Biuletynu Informacji Publicznej