Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Integracja

  Integracja

  Integracja

  Integracja oznacza włączanie, współuczestniczenie osób niepełnosprawnych w zwykłych formach życia społecznego. Jest modelem oświaty, który przeciwstawia się oddzielaniu dzieci zdrowych od niepełnosprawnych. Jego podstawowym założeniem jest tworzenie środowisk, w których mogłyby działać dzieci na różnym poziomie i o różnym stopniu sprawności psychofizycznej. Nasza placówka od 1993 roku na bazie własnych doświadczeń buduje właśnie ten system kształcenia. Mamy więc, już spory bagaż doświadczeń i wypracowane wzorce pracy.

   

  W naszym przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki.

   

  Celem naszych działań integracyjnych jest:

  • umożliwienie poszkodowanym przez los dzieciom, prowadzenia życia w takich samych warunkach jak ich rówieśnicy

   

  Podstawowym zadaniem naszego przedszkola i nauczycieli jest integracja dzieci zdrowych i chorych, zapewnienie dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym jak najlepszych warunków do rozwoju oraz jak najlepsze przygotowanie do nauki w szkole.

   

  Wyznaczamy sobie następujące zadania:

  • akceptujemy dziecko niepełnosprawne nie jako dziecko specjalnej troski , ale jako dziecko obarczone większymi trudnościami rozwojowymi; przydzielamy mu zadania, na równi ze zdrowymi, włączamy je we wszystkie zajęcia bez szkody dla zdrowia, przyznajemy mu role, udzielamy pomocy specjalistycznej, wspieramy je zachętą i wiarą, zauważamy jego zdolności i osiągnięcia; objaśniamy dzieciom zdrowym, jak skutecznie udzielać pomocy

  • wspieramy rodziców, udzielając porad i organizując pomoc specjalistyczną

  • zapewniamy opiekę medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną, logopedyczną

  • stosujemy, innowacyjne metody i formy pracy służące do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz przemyślane i różnorodne pomoce dydaktyczne

  • staramy się, aby dzieci chore i niepełnosprawne nabywały wiele umiejętności i wiadomości, odnajdywały równowagę psychiczną, pokonując lęk przed nowym środowiskiem, dowiadując się, że kalectwo nie dyskryminuje ani nie stawia na uprzywilejowanej pozycji

  • pokazujemy że kontakty w społeczności przedszkolnej, przygotowują dzieci niepełnosprawne do życia w normalnym świecie, pozwalają poznawać postawy społeczne

  • wpływamy na pozytywne zachowanie niepełnosprawnych, a także na ich osobowość, wiedząc że są kochane, akceptowane, odnoszą sukcesy, aktywnie uczestniczą w zabawach i zajęciach wraz ze sprawnymi kolegami

  • stawiamy wymagania, które zmuszają do mobilizacji, kształtują realny obraz samego siebie

  • wpływamy pozytywnie na dzieci zdrowe, które akceptując specyfikę i odmienność kolegów, uczą się spostrzegania potrzeb innych, akceptują odmienność zachowań, stają się opiekuńcze i odpowiedzialne za słabszych – kształtujemy podwaliny tolerancji

  • nie izolujemy, wszystkie formy terapii staramy się realizować w formie grupowej, zdrowy kolega jest terapeutą dla sprawnego inaczej kolegi

   

  Grupy w naszym przedszkolu są mniej liczne, niż w "zwykłych" przedszkolach. Liczą do 20 dzieci. W każdej grupie, znajduje się kilkoro dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności. W naszym przedszkolu, oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudniamy nauczycieli wspomagających, psychologa, pedagoga specjalnego, i logopedę- dzieci niepełnosprawne znajdują się pod dobrą opieką.

   

  Integracja jest niezwykle szlachetnym przedsięwzięciem, bardzo potrzebnym nie tylko dzieciom chorym. Proces ten jest jednak trudny do realizacji i aby mógł być wprowadzony w życie, wymaga zrozumienia i pokory wobec losu oraz przyjmowania tego, co niesie życie. Uczymy się wszyscy wspólnie przyjmować to, co w człowieku słabsze, uczymy się cierpliwości i wiary w sens aktywności i pracy, często bardzo ciężkiej i mało efektywnej. Uczymy się szacunku wobec wysiłku, który trzeba ponosić, aby osiągnąć bardzo mało. Uczymy się odkrywać i ujawniać nasze słabsze strony, pokonywać wstyd związany z innością. Jest to trudne, ale ten wysiłek owocuje w szacunku do samych siebie, w tym, że z dnia na dzień stajemy się wszyscy coraz bardziej LUDŹMI.

  Data dodania: 2022-04-02 19:10:54
  Data edycji: 2022-09-19 17:35:38
  Ilość wyświetleń: 512

  "Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

  Helen Parkhurst
  Godło
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook
  Biuletynu Informacji Publicznej